join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Գործուղում՝ Թբիլիսիի բժշկական ակադեմիա

ԱԲՀ ռեկտոր Ն.Սարիբեկյանի հրամանով ձևավորված աշխատանքային խումբը 09.04.2024թ.-11.04.2024թ. գործուղվեց Վրաստանի Հանրապետություն՝ Թբիլիսիի բժշկական ակադեմիա:

 Գործուղման հիմնական նպատակն էր՝ ընդլայնել համալսարանի միջազգային կապերը համալսարանական և ծրագրային մակարդակներում, ակտիվորեն ներգրավվել կրթական ծրագրերի միջազգայնացման, փորձի փոխանակման գործընթացներում, ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական խմբի խորհրդատվության համաձայն ուսումնասիրել Բժշկական կրթության համաշխարհային ֆեդերացիայի՝ WFME-ի կողմից առաջարկվող դասավանդման և գնահատման մեթոդները (OSPE, OSCE, Bedside Teaching, CBL, PBL) կիրառող  բժշկական բուհերի փորձը՝ բժշկական կարողությունների գնահատման համար և դարձնել կիրառելի նաև ԱԲՀ-ում։

Աշխատանքային խմբում ընդգրկված էին համալսարանի վարչական աշխատակիցներ և դասախոսներ:

Օրակարգի համաձայն հանդիպումներ եղան Թբիլիսիի բժշկական ակադեմիայի ռեկտոր Ի.Շոթաձեի, Ակադեմիայի գիտության գծով պրոռեկտորի, Արտաքին կապերի  գծով պրոռեկտորի, Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի, ֆակուլտետի դեկանի, Կրթական ծրագրերի համակարգողի և Որակի ապահովման բաժնի ղեկավարի հետ:

 Այցի ընթացքում քննարկվեցին կրթական ծրագրերի բարելավմանն ու հետագա համագործակցությանն ուղղված մի շարք հարցեր, շրջայց կատարվեց ակադեմիայում, ուսումնասիրվեցին ենթակառուցվածքները՝ հատկապես անատոմիայի, կենսաքիմիայի   լաբորատորիաները, OSPE, OSCE քննասենյակները: Կատարվեցին նաև դասալսումներ:

 Գործուղումը կարևորվեց նաև նրանով, որ երկու բժշկական բուհերի միջև կնքվեց երկկողմանի համագործակցության պայմանագիր:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ