join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

 • Գլխավոր
 • brd
 • Գրադարանից օգտվելու կանոնները

Գրադարանից օգտվելու կանոնները

 • Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեն համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուսանողները, ուսումնաօժանդակ աշխատակիցները:
 • Ընթերցողական քարտն ընթերցողին սահմանված կարգով իրավունք է տալիս օգտվելու գրադարանի կողմից մատուցվող ծառայություններից: Այն, կախված ընթերցողի կարգա­վիճակից, վավեր է մինչև ուսումնառության ավարտը, իսկ պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնա­օժանդակ կազմի համար քարտի ժամկետը կախված է տվյալ աշխատակցի և բուհի միջև կնքված պայմանագրի տևողությունից:
 • Գրադարանի բաժանորդ դառնալու և ընթերցողական քարտ ստանալու

համար  պետք է գրադարան (308 սենյակ) ներկայանալ հետևյալ փաստաթղթերով՝

 • անձնագիր
 • 1 լուսանկար 3 X4 չափի
 • ուսանողական գրքույկ:
 • Գրադարանում գրանցվելիս ընթերցողը ծանոթանում է գրադարանից օգտվելու կանոններին, իր իրավունքներին և պարտականություններին, որը հաստատում է ընթերցողի անձնական  քարտում՝ իր ստորագրությամբ:
 • ԱԲՀ գրադարանի ընթերցողական քարտով ընթերցողը կարող է  գրքեր ու պարբերականներ վերցնել միայն իր համար:
 • Արգելվում է գրադարանին պատկանող գիրքը տալ  այլ անձանց:
 • Ուսումնական գրականությունն ու դասագրքերը տրվում են մինչև ուսումնական տարվա ավարտը:
 • Հազվագյուտ, հնատիպ, մեկ օրինակ գրականությունից, այդ թվում նաև հանրագիտարաններից, բառարաններից ու ատլասներից կարելի է օգտվել միայն ընթերցասրահում:
 • Ընթերցասրահում ընթերցողը պարտավոր է պահպանել լռություն:
 • Ընթերցասրահում արգելվում է բջջային հեռախոսից օգտվելն ու սնվելը:
 • Գիրքը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է փոխհատուցել գրքի  (գրքերի) շուկայական արժեքի չափով, կամ վերադարձնել նույն հրատարակության (կամ նոր հրատարակության) այլ օրինակ:
 •   Գրականությունը հանձնելիս` թերությունների հայտնաբերման դեպքում, ուսանողը        պարտավոր է վերադարձնել  վնասված գիրքը՝ վերականգնված վիճակով կամ վճարել վնասված գրքի վերականգնման արժեքի եռապատիկ չափով:

 

 

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ