join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Ուս. կյանք

Կրթությունը ամենահզոր զենքն է, որը դու կարող ես օգտագործել աշխարհը փոխելու համար։

 Նելսոն Մանդելա

Ավանդական բժշկության համալսարանը, կարևորելով ուսանողակենտրոն ուսուցումը, առաջնային է համարում նաև ուսանողական տարիները արդյունավետ և բազմաբովանդակ անցկացնելը, ուսանողների ժամանցը, նրանց ամենատարբեր կարիքների բացահայտման և խնդիրների լուծմանն ուղղված  միջացառումները և այլն: Այս նպատակների իրականացմանն են միտված հատկապես   ԱԲՀ-ի ուսանողական կառույցների՝ ԱԲՀ-ի Ուսանողական խորհրդի ու Ուսանողական գիտական ընկերության  գործունեությունը:

Ավանդական բժշկության  համալսարանի ուսանողական կառույցները երկուսն են՝ Ուսանողական խորհուրդն ու Ուսանողական գիտական ընկերությունը:

Ուսանողական խորհուրդը սովորողների ինքնակառավարման ընտրովի ներկայացուցչական մարմին է: Այն միտված է պաշտպանել ուսանողների իրավունքները, քննարկել նրանց հուզող հարցերն ու խնդիրները և դրանք ներկայացնել վերադասին:

ԱԲՀ ՈՒԽ-ի նպատակները և գործունեության հիմնական ուղղությունուններն են՝

 • պահպանել ուսանողների մասնակցությունը համալսարանի կառավարմանը,
 • համալսարանի կառավարման համապատասխան մարմիններին ներկայացնել ուսանողությանն առնչվող հարցեր,
 • աջակցել ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը,
 • իրազեկել ուսանողներին իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին,
 • միավորել համալսարանի ուսանողությանը՝ նպաստելու ուսանողության համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը և խթանելու ուսանողների գիտական, կրթական, հոգևոր, մշակութային, ստեղծագործական և ֆիզիկական զարգացմանը,
 • կազմակերպել ուսանողների ազատ ժամանցն ու հանգիստը,
 • մասնակցել ԱԲՀ տարածքում ներքին կարգապահության պահպանմանը և այլն:
 • ՈՒԽ-ի կառավարման մարմիններն են՝
 • / նախագահը,
 • / փոխնախագահը,
 • ղեկավարները:

Ուսանողական գիտական ընկերությունը միտված է ներգրավել ուսանողներին համալսարանում իրականացվող գիտական ու հետազոտական աշխատանքներում՝ ուղղորդելով նրանց դեպի գիտություն ու միաժամանակ խթանելով համալսարանի գիտականա ներուժի կայացմանը:

Ընկերության խնդիրներն ու գործունեության հիմնական ուղղություններն են.

 • Գիտական և կրթական ոլորտներում ուսանողության նախաձեռնությունների սատարում և իրականացում,
 • Ուսանողական գիտաժողովների, կոնֆերանսների, սեմինարների, գիտահանրամատչելի դասախոսությունների և այլ գիտական և կրթական ուղղվածություն ունեցող միջոցառումների կազմակերպում՝ դրանցում ընդրկելով նաև արտահամալսարանական գիտական ներուժը,
 • համալսարանական երիտասարդական գիտական ներուժի նպատակաուղղված օգտագործում և դրա մասին ինֆորմացիայի համակարգում,
 • համակողմանի աջակցության ապահովում շնորհածատ ուսանողներին,
 • գիտական խմբերում և տարբեր գիտական ծրագրերում ուսանողների ընդգրկում,
 • ուսանողների գիտական աշխատանքների և այլ նյութերի հրատարակում,
 • այլ գիտական կենտրոնների հետ կապի հաստատում և տեղեկատվության փոխանակում:

ՈՒԳԸ-ի խորհրդի կազմի մեջ մտնում են՝

ա/ ՈՒԳԸ-ի նախագահը,

բ/ նախագահի տեղակալը,

գ/ քարտուղարը:

Այս երկու կառույցները համալսարանում գործող հիմնական ուսանողական կառույցներն են, որոնք ղեկավարվում են սովորողների կողմից և ապահովում են ուսանողների մասնակցությունը համալսարանի կառավարման գործընթացին:

Սիրելի՛ ուսանողներ,

ուսանողական կառույցների գործունեությանը առավել մանրամասն ծանոթանալու համար՝ խորհուրդ ենք տալիս ընթերցել ԱԲՀ ուսանողական գիտական ընկերության և Ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունները:

http://utm.am/hy/post/charters-1

 

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ