join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

ԳԲՈՒԿ

Առաջին հերթին գործի՛ր խելքով ու աչքերով, հետո միայն` զինված ձեռքերով:

Բուհի  գիտաբժշկական  ուսումնական  կենտրոնը իրականացնում է  բուժսպասարկման և  գիտաուսումնական  աշխատանքներ: Գիտաբժշկական  ուսումնական  կենտրոնում  են  տեղակայված  «Ավանդական  բժշկության»  ամբիոնը  և  ստոմատոլոգիական  կաբինետները,  որոնք, բացի  կրթական  գործունեությունից,  իրականացնում  են  հետևյալ  ծառայությունները`

  • բժշկական  ընդհանուր  պրակտիկա, ասեղ-այրում  թերապիա,  ֆիտոթերապիա, հոմեոպաթիա,  նյարդաբանություն, ռեֆլեքսոթերապիա, էնդոկրինոլոգիա  և  ֆիզիոթերապիա:
  • թերապևտիկ  ստոմատոլոգիա, վիրաբուժական  ստոմատոլոգիա և  օրթոպեդիկ  ստոմատոլոգիա:

Գիտաբժշկական  ուսումնական  կենտրոնն իր  գործունեության  արդյունավետության  բարձրացման  նպատակով  համագործակցում  է    միջազգային  և  տեղական  հասարակական  կազմակերպությունների  հետ՝   հաշվի  առնելով  ինչպես  ուսանողների,  այնպես էլ  հասարակության  պահանջները`  ընդլայնելով  իր  գործունեության  շրջանակը:

ԳԲՈւԿ-ում բուժման պրակտիկայում կիրառվում է նաև ավանդական և ժամանակակից բժշկության ինտեգրումը, որն էլ ավելի արդյունավետ է դարձնում բուժումը:

Գիտաբժշկական  ուսումնական  կենտրոնի  մատուցած  ծառայություններից  օգտվում  են  Երևանի, հանրապետության մարզերի բնակիչները, համալսարանի ուսանողները և արտասահմանյան քաղաքացիները:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ