join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Ուշադրություն

«Academic Reference» շտեմարանը «CNKI Express»-ի անգլալեզու շտեմարանն է, որտեղ կարող եք գտնել ամսագրեր, հոդվածներ, սեղմագրեր և գիտաժողովների նյութեր տարբեր բնագավառների (բժշկություն, ՏՏ, մենեջմենթ, տուրիզմ, տնտեսագիտություն,  ֆիզիկա, իրավաբանություն և այլն) վերաբերյալ։

Շտեմարանը անվճար հասանելի է (նաև ներբեռնելու հնարավորությամբ) համալսարանի ուսանողության, պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 31-ը։

 Հղումը՝ https://ar.cnki.net/

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ