join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Տեղի կունենա բաց դասախոսություն՝ «Արյան մակարդելիությունն արևելք-արևմուտք ինտեգրալ մոտեցմամբ» թեմայով:

Հարգելի՛ գործընկերներ և ուսանողներ,

տեղեկացնում ենք, որ մարտի 19-ին, ժամը 15:00-ին Ավանդական բժշկության համալսարանում տեղի կունենա բաց դասախոսություն՝ «Արյան մակարդելիությունն արևելք-արևմուտք ինտեգրալ մոտեցմամբ» թեմայով: Դասախոսությունը կկարդա ՌԴ Մոսկվայի «Սինոմեդ» բժշկական կենտրոնի գլխավոր մասնագետ, թեորետիկ և պրակտիկ բժիշկ, «Ժողովուրդների բարեկամության ռուսական համալսարանի» Արևելյան բժշկության ինստիտուտի արևելյան ավանդական բժշկության ամբիոնի ասիստենտ, դասախոս Վարդինե Սերգեյի Մկրտչյանը:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ