join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Ավանդական բժշկության համալսարանն անցել է հավատարմագրում

Ավանդական բժշկության համալսարանն անցել է հավատարմագրում: «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի (ՈԱԱԿ) Հավատարմագրման հանձնաժողովի 2021 թվականի հունվարի 15-ի N 41 որոշմամբ ԱԲՀ-ին շնորհվել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ