join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

2020-2021 ուստարվա «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտության ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման «Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա և օրթոդոնտիա» առարկայի քննություն

Այսօր Ավանդական բժշկության համալսարանում անցկացվում է 2020-2021 ուստարվա «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտության ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման «Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա և օրթոդոնտիա» առարկայի քննությունը: Մաղթում ենք հաջողություն:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ