join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Գիտաուսումնական սեմինար

2019 թ. մայիսի 15-ին ԱԲՀ Գիտական մասը կազմակերպել էր գիտաուսումնական սեմինար համալսարանի ուսանողների համար։ Սեմինարին մասնակցեցին Բուժական ֆակուլտետի ուսանողներ՝

  1. Դանա Լուքման Կլ «Անկիլիզացնող սպոնդիլիտ» (Ղեկավար՝ Մարիետա Դավիդյան)
  2. Հավքար Մուքարամ Մուբարաք Ալ-Զանգանա «Կոլիտներ» (Ղեկավար՝ Մարիետա Դավիդյան)
  3. Հավքար Մուքարամ Մուբարաք Ալ-Զանգանա «Ջուլիան Բառռի սինդրոմ» (Ղեկավար՝ Լուսինե Մարտիրոսյան)
  4. Մոհամմեդ Դլշադ Համա «Ցիրոզներ Գլոմերուլոնեֆրիտներ» (Ղեկավար՝ Մարիետա Դավիդյան)
  5. Շադ Շվան Աբդալլա «Պերիտոնիտ» (Ղեկավար՝ Մարիետա Դավիդյան)
  6. Ռոհինի Պրաբհակար Զադբուկե «Օրգանների տրանսպլանտացիա» (Ղեկավար՝ Մարո Նազլուխանյան)

 

Սեմինարի վերջում ուսանողներին հանձնեցին վկայականներ մասնակցության համար։

 

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ