join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Օրթոպեդիան սպորտային բժշկության մեջ

2016թ․ մարտի 25-ին գերմանացի մասնագետ Շտեֆան Լյուդվիգ Հայդտը հանդես եկավ «Օրթոպեդիան սպորտային բժշկության մեջ» դասախոսությամբ: 

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ