join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Ինչպես ապրել մինչև 100 տարի

2017թ. հոկտեմբերի 30-ին գերմանացի մասնագետ Քրիստոֆ Ռասսելը հանդես եկավ «Ինչպես ապրել մինչև 100 տարի» դասախոսությամբ: 

 Բժշկական գիտության դոկտոր Քրիստոֆ Ռյուսսելը ծնվել է 1959 թ Գերմանիայում: 1979-1985թթ  սովորել և ավարտել է  Բոննի  համալսարանի ընդհանուր բժշկագիտության ֆակուլտետը: 1985 թ պաշտպանել է  դոկտորական դիսերատացիա Ուրոլոգիայի գծով: Մասնագիատացած է  շագանագեղձի քաղցկեղի բուժման ուղղությամբ:

Ներկայումս դոկտոր Քրիստոֆ Ռյուսսելը ղեկավարում է Գերմանիայի Բորկեն քաղաքի  մասնավոր բժշկական կլինիկան: Նա նաև ուրլոգիայի մասնագետն է:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ