join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Նոր համագործակցություն

2017թ. հոկտեմբերի 23-ին ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի աշխատակիցների՝ կ.գ.թ. դոցենտ Ս. Գ. Սահակյանի,  կ.գ.թ. դոցենտ Մ. Ա. Կարապետյանի և ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի վարիչ, կ.գ.թ. Ա. Ն. Առաքելյանի հետ EU TEMPUS ծրագրի շրջանակներում կայացավ սեմինար՝ համագործակցության նպատակով:

Առաջարկվեց ԱԲՀ ուսանողներին ներգրավել իրենց՝ ժամանակակից սարքավորումներով գերհագեցված լաբորատորիայում կազմակերպվող գիտաուսումնական փորձերին:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ