join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի այցը Ավանդական Բժշկության Համալսարան

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամը (ՈԱԱԿ)  հունվարի  19-ին Ավանդական Բժշկության Համալսարանում իրականացրեց որակի ապահովման համակարգերի մշտադիտարկում համաձայն  2011 թվականին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված՝ «ՀՀ-ում մասնագիտական կրթական ծրագրեր  իրականացնող  ուսումնական հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների  պետական հավատագրման  կարգի» և «Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման չափանիշներին համապատասխան» որոշումների: Մշտադիտարկման այցի ընթացքում ՈԱԱԿ-ի ներկայացուցիչները առանձին-առանձին հանդիպեցին ռեկտորի և պրոռեկտորների, որակի ապահովման կենտրոնի աշխատակիցների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ինչպես նաև ուսանողության ներկայացուցիչների հետ: 

Հանդիպումների ժամանակ քննարկվեցին մի շարք հարցեր, այդ թվում՝ մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման ու  բարելավման ուղղությամբ ղեկավար կազմի տեսլականի, որակի կառավարման սկզբունքով իրականացվող կանոնակարգերի և մեխանիզմների մշակման,  ծրագրերի արդիականության ապահովման, ուսանողների գնահատման,  ծրագրերի հետ կապված խոչընդոտների և այլնի մասին:

Հիշեցնենք, որ Ավանդական Բժշկության Համալսարանը գործում է շուրջ 27 տարի, և այդ տարիներին մշտապես եղել է տարածաշրջանի  առաջատար կրթօջախներից մեկը՝ պատրաստելով միջազգային չափանիշներին  համապատասխան բժիշկ- մասնագետներ:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ