join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

ԱԲՀ-ում շարունակվում են փոխադարձ դասախոսությունները

Շարունակվում են Ավանդական բժշկության համալսարանի  և Բելառուսի Հանրապետության Գրոդնոյի պետական բժշկական համալսարանի միջև կնքված համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում փոխադարձ դասախոսությունները: Ապրիլի 27-ին, դասախոսություններ կարդացին ԱԲՀ «Բժշկակենսաբանական առարկաների» ամբիոնի դասախոս, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Հարություն Ստեփանյանը, Բելառուսի Հանրապետության Գրոդնոյի պետական բժշկական համալսարանի դոցենտներ Օ. Բալբատուն, Ն. Գլուտկինան:

Դասախոսությունների թեմաներն էին՝

✅«Զգայական համակարգերի ֆիզիոլոգիա», ԱԲՀ «Բժշկակենսաբանական առարկաների» ամբիոնի դասախոս, կ.գ.թ. Հարություն Ստեփանյան

✅«Մարսողության ֆիզիոլոգիա», Բելառուսի Հանրապետության Գրոդնոյի պետական բժշկական համալսարանի դոցենտ Օ. Բալբատու,

✅«Սարկոիդոզի կլինիկական բնութագրերը», Բելառուսի Հանրապետության Գրոդնոյի պետական բժշկական համալսարանի դոցենտ Ն. Գլուտկինա:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ