join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Հեռավար եղանակով փոխադարձ դասախոսություններ

Ավանդական բժշկության համալսարանի և Բելառուսի Հանրապետության Գրոդնոյի պետական բժշկական համալսարանի միջև կնքված համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում մեկնարկել է հեռավար եղանակով փոխադարձ դասախոսություններ:

Դասախոսությունները կարդացին Բելառուսի Հանրապետության Գրոդնոյի պետական բժշկական համալսարանի դոցենտներ Ն. Գլուտկինան և Տ. Ստեպուրոն:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ