join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

«Կենսաքիմիայի լաբորատոր ձեռնարկ», հեղինակ՝ Ջավրուշյան Հ. Գ.

«Կենսաքիմիայի լաբորատոր ձեռնարկ», հեղինակ՝ Ջավրուշյան Հ. Գ.

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը նախատեսված է Ավանդական բժշկության համալսարանի Բուժական և Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետների ուսանողների գործնական և լաբորատոր պարապմունքների իրականացման համար: Այն ներառում է լաբորատոր անվտանգության տեխնիկայի առաջնային կանոններ, արդի սարքավորումների կիրառման հիմնական սկզբունքներ, կենսամոլեկուլների որակական և քանակական վերլուծություն իրականացնելու մեթոդական ցուցումներ և համացանցի տարբեր գիտական հարթակներից օգտվելու հմտություններ: Ձեռնարկում ընդգրկված են նաև գիտելիքների ստուգման և ամփոփման տեստային աշխատանքներ և հարցեր քննարկման համար, որոնք կօգնեն ուսանողին ընթացիկ և ամփոփիչ քննություններին պատրաստվելուն: Գիրքը կարող է օգտակար լինել բժշկական այլ բուհերի ուսանողների, ինչպես նաև բնագիտական ոլորտի ուսանողների, ասպիրանտների, գիտաշխատողների և դասախոսների համար:

 ԿԱՐԴԱԼ

 

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ