join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Հնդկաստանի  «St. Francis World School»-ի ներկայացուցիչների այցը ԱԲՀ

Փետրվարի 19-ին, երկկողմ համագործակցության նպատակով,  Ավանդական բժշկության համալսարան էին այցելել Հնդկաստանի  «St. Francis World School»-ի ներկայացուցիչներԱջիտ Կումար Վասուդեվան Նաիրը  և Սմիթա Ջոսը:  Հանդիպման նպատակն էր համատեղ կրթական, մշակութային ծրագրերի մշակումը, դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման և ներգրավման նպատակով փոխադարձ այցերի կազմակերպումը, մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրումը և այլն:  Այցի շրջանակներում հյուրերը ծանոթացան ԱԲՀ կրթական ծրագրերին, ընդունելության կանոնակարգին, համալսարանի կրթական միջավայրին:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ