join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Սոցիալական բժշկության ամբիոն

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ մասնագիտական առարկաների դասավանդումը`

«Ինֆեկցիոն հիվանդություններ»,

 «Համաճարակաբանություն»,

«Ֆթիզիատրիա»,

 «Իմունոլոգիա, կլինիկական իմունոլոգիա»,

«Արտակարգ իրավիճակների բժշկություն»,

 «Հանրային առողջություն և առողջապահություն»,

«Հիգիենա»,

«Բժշկական հոգեբանություն»,

«Ընդհանուր հոգեբանություն»:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ