join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Բնագիտական առարկաների ամբիոն

«Բնագիտական առարկաների» ամբիոնը գործում է «Բուժական գործ» և «Ստոմատոլոգիա» ֆակուլտետների կազմում անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով։

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ մասնագիտական առարկաների դասավանդումը`

«Կենսաքիմիա»,

  «Բ/Խ կենսաքիմիա»,

«Կենսաօրգանական քիմիա»,

 «Ընդհանուր քիմիա», 

«Բժշկական ֆիզիկա»,

 «Մաթեմատիկա»,

«Բժշկական ինֆորմատիկա»,

«Դեղաբանություն»,  

«Կլինիկական դեղաբանություն»: 

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ