join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Հումանիտար առարկաների ամբիոն

«Հումանիտար առարկաների» ամբիոնը գործում է «Բուժական գործ» և «Ստոմատոլոգիա» ֆակուլտետների կազմում անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով։

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ մասնագիտական առարկաների դասավանդումը`

«Հայոց պատմություն»,

«Հայոց լեզու»,

«Օտար լեզու» (Անգլերեն),

«Փիլիսոփայություն»,

«Լատիներեն»,

«Բժշկության պատմություն»։

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ