join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Ստոմատոլոգիայի ամբիոն

«Ստոմատոլոգիայի» ամբիոնը գործում է  «Ստոմատոլոգիա» ֆակուլտետի կազմում անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով։

«Ստոմատոլոգիայի» ամբիոնը իրականացնում է հետևյալ մասնագիտական առարկաների դասավանդումը`

 «Նյութագիտություն»,

 «Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա»,

«Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելում»,

«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա»,

 «Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկա»,

 «Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա»,

«Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա»,

«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա»,

«Դիմածնոտային վիրաբուժություն»,

 «Մանկական թերապևտիկ ստոմատոլոգիա»,

«Մանկական վիրաբուժական ստոմատոլոգիա»,

«Օրթոդոնտիա և մանկական հարադրավորում»,

 «Գենետիկորեն պայմանավորված հիվանդություններ»։

 

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ