join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Ուշադրություն

«EBSCO Premier Package»-ի ԱԲՀ-ին հասանելի 11 շտեմարաններից երեքը՝ «MEDLINE», «Health Source®: Academic Edition», «Health Source: Nursing/ Consumer Edition» վերաբերում են առողջապահական, բժշկական ոլորտներին: Ուստի, անհրաժեշտ համարեցինք մանրամասն ներկայացնել հիշյալ շտեմարանները, որոնք առավել հետաքրքիր և կարևոր կարող են լինել ԱԲՀ ուսանողների, գիտական հետազոտություններով հետաքրքրվողների համար:

Շտեմարանների մուտքը հասանելի է  համալսարանից՝ IP հասցեով  

Հղումը՝ https://search.ebscohost.com/

MEDLINE®

https://www.ebsco.com/products/research-databases/medline

«MEDLINE» շտեմարանը հիմնադրվել է  Միացյալ Նահանգների Բժշկության ազգային գրադարանի կողմից: Այն հեղինակավոր մատենագիտական տվյալների բազա է, որը պարունակում է մեջբերումներ և ամփոփագրեր կենսաբժշկական և առողջապահական ամսագրերից: Հիշյալ շտեմարանից օգտվում են առողջապահության ոլորտի մասնագետները, բուժքույրերը, կլինիկական բժիշկներն ու հետազոտողները:

Health Source®: Academic Edition

https://www.ebsco.com/products/research-databases/health-source-nursingacademic-edition

«Health Source: Nursing/Academic Edition» -ը վստահելի ամբողջական տեքստային տվյալների բազա է, որն ընդգրկում է բուժքույրական և հարակից առողջական թեմաները, ներառյալ՝ մանկական  խնամքն ու բուժքույրությունը, հոգեկան առողջությունը, բուժքույրական գործի կառավարումը, բժշկական իրավունքը և այլն:

Health Source®: Consumer Edition

https://www.ebsco.com/products/research-databases/health-source-consumer-edition

Սպառողների առողջության մասին տեղեկատվության այս հարուստ հավաքածուն ներառում  է այս ոլորտին առնչվող ամբողջական տեքստային ամսագրեր և տեղեկատու գրքեր:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ