join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Հայտի ուղարկման ձև

1 Պահանջները 2 Անձնական տվյալները 3 Պատճեն 4 Հաստատում
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
  • Դիմումի ձեւը — լրացվում է համալսարանում
  • 6 լուսանկար — 3×4
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթը — անձնագիր
  • Միջնակարգ կրթությունը դիպլոմ կամ հավաստագիր
  • Առողջություն վկայական
Ես ընդունում եմ բոլոր պահանջները
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Դուք կարող եք դիմել Ձեր հարցումը 3 հեշտ քայլերը. Նկատի ունեցեք, որ մենք պետք է պահել ձեր անձնական տվյալները անվտանգ ...!
Նախածանց
Անուն
Ազգանուն
Փողոց Հասցե
Քաղաք
Նահանգ/ Մարզ/ Շրջան
Փոստային ինդեքս
Երկիր
Մուտքագրել Էլ. փոստի հասցեն
Կրկին մուքագրել Էլ. փոստի հասցեն
Պատճեններ Ուղարկեք մեզ Ձեր գիտական գրառումները
Ներբեռնել ֆայլերը այստեղ Ընտրել
Հուշում Խնդրում ենք վերբեռնել նորմալ որակի եւ դյուրընթեռնելի սկանավորվել Ձեր հավատարմագրերը Թույլատրելի ֆայլի տեսակներ (jpg, gif, png, pdf, docx) Առավելագույն ֆայլի չափ 4MB | 8 ֆայլեր Ստուգել Հեևյալ հղումով Կարող եք փոքրացնել ֆայլի ծավալը Ստուգել Հեևյալ հղումով Կարող եք փոքրացնել PDF ֆայլի ծավալը
Բուժական գործ
Ստոմատոլոգիական
Կարճ դասընթացներ
English
Russian
Hindi
Spanish
Chinese
Persian
German
Arabic
Other
Italian
Turkish
Ստուգել մուտքագրված տվյալները Խնդրում ենք մանրամասն ստուգել Ձեր կողմից մուտքագրված տվյալնները:
onfirm14563
Ես ընդունում եմ բոլոր պահանջները
2 + 6 =

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ