join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱԲՀ-ի կրթական ծրագրերի արդյունավետության գնահատման գործող մեխանիզմներից
են ԱԲՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ
2012 թվականից իրականացվող հարցումները։

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ