join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Պատմություն

Ավանդական  բժշկության  համալսարանը հիմնադրվել է 1991 թվականին:

Ավանդական Բժշկության Համալսարանը, լինելով տարածաշրջանում եզակի և նախադեպը չունեցող առաջատար կրթօջախներից մեկը, իր առանձնահատկությամբ տարբերվում է մյուս բժշկական բուհերից: Անցած 26 տարիների ընթացքում համալսարանի ղեկավարությունը, պրոֆեսորադասախոսական կազմը և ամբողջ կոլեկտիվը հետևողականորեն ձգտել են իրականացնել միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ուսումնագիտական գործընթաց: Դասախոսական կազմը համալրված է մանկավարժական, մասնագիտական բազմամյա փորձառություն  ունեցող, հանրապետությունում և նրա շրջանակներից դուրս  ճանաչված  գիտնականներով, դասախոսներով, բժիշկներով, որոնց աշխատանքի  շնորհիվ  ԱԲՀ-ն  այսօր ունի մեծ հեղինակություն և  իր արժանի տեղն է զբաղեցնում հանրապետության բուհական համակարգում: 

Համալսարանը պատրաստում է բժշկական կրթության, բժշկագիտության և առողջապահության ոլորտի նոր որակի, աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան բժիշկ- մասնագետներ, որոնք ժամանակակից բժշկությանը զուգահեռ տիրապետում են նաև գիտական փորձով հաստատված ավանդական բժշկության ախտորոշման և բուժման մեթոդներին: Շրջանավարտները, ցուցաբերելով կլինիկական ճկուն մտածելակերպ, ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած տեսական և գործնական գիտելիքները կիրառում են պրակտիկ գործունեության ընթացքում՝ զուգակցելով ժամանակակից և ավանդական բժշկության ախտորոշման և բուժման մեթոդները, զարգացնելով 21-րդ դարի բժշկությունը ինտեգրման ուղով:

 Դարերի պատմություն ունեցող ավանդական բժշկությունը գիտական մակարդակով բժշկական բուհական ուսումնական գործընթացում ներդնելու  նախաձեռնությունը,  ինչպես նաև ինտեգրատիվ բժշկության զարգացման բնագավառում  ունեցած ծառայությունը լավագույնս արժևորվել է  1998թ. Կիպրոսում կազմակերպված միջազգային կոնֆերանսում` գնահատվելով որպես ինտեգրատիվ բժշկության մասնագետներ պատրաստելու առաջին և առաջավոր փորձ:

Համալսարանը ՀՀ  կրթության  և  գիտության  նախարարության  կողմից  հավատարմագրվել  է 2001թ. (Լիցենզիա N0002, Պետական հավատարմագիր N 129), շրջանավարտներին տրվում է պետական դիպլոմ:

Համալսարանը  համագործակցում  է  հանրապետության  և  օտարերկրյա  հաստատությունների  ու  կազմակերպությունների  հետ:

Մենք աշխատում ենք հասարակության բարեկեցության համար:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ