join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Գրադարան

ԱԲՀ գրադարանն իր պահոցում, 2016 թվականի տարեվերջի դրությամբ, ունի շուրջ 6150 օրինակ ուսումնական և գիտական գրականություն: Ավանդական գրականության ֆոնդերի կողքին համալսարանի գրադարանում գործում է էլեկտրոնային գրադարան:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ