join

hy Հայերեն

facebook

hy Հայերեն

Գրադարան

ԱԲՀ գրադարանն իր պահոցում, 2016 թվականի տարեվերջի դրությամբ, ունի շուրջ 5100 օրինակ ուսումնական և գիտական գրականություն: Ավանդական գրականության ֆոնդերի կողքին համալսարանի գրադարանում գործում է էլեկտրոնային գրադարան (920 անուն գիրք):

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ